Online User
خطاطي نستعليق آنلاين

اگر ساختمان اتمي عناصر را در نظر بگيريم، چنان كه مي‌دانيم يك اتم از اجتماع ذراتي به نام الكترون، پروتون و نوترون تشكيل شده است.

بار الكتريكي پروتون، مثبت و بار الكتريكي الكترون، منفي است و نوترونها فاقد بار الكتريكي هستند.تعداد الكترونها و پروتونهاي يك اتم برابر است. پس در حالت عادي اتم يك جسم از نظر بار الكتريكي خنثي است؛ يعني در اين شرايط هيچگونه خاصيت الكتريكي از خود ظاهر نمي‌سازد.

در برخي مواد، مانند شيشه، پلاستیک  مي‌توان الكترونهاي نزديك به سطح را از طريق مالش مكانيكي، به ابريشم منتقل كرد. به همين، ترتيب الكترونهاي اتمهاي  بر اثر مالش با پوست جانوارن، یا موی سر به علت اين انتقال بار، بار منفي اضافه پيدا مي‌كند، در حالي كه ميله شيشه‌اي یا پلاستیکی بر اثر مالش با ابريشم، الكترون از دست مي‌دهد و بار مثبت پيدا مي‌كنـد.

اگر چيزي بار الكتريكي مثبت پيدا كند، آنگاه چيز ديگري به همان اندازه بار منفي مي‌گيرد.

هنگامي كه موهاي خود را به بادکنک میمالید، موهاي شما بار الكتريكي مثبت و بادکنک بار الكتريكي منفي پيدا مي‌كنند. با اين كار، شما الكتريسيته نمي‌آفرينيد بلكه الكتريسيته از قبل در آنجا حضور دارد. در هر اتم موهاي شما، قبل از مالیدن، به تعداد مساوي الكتريسيته مثبت و منفي وجود دارد. الكتريسيته مثبت در هسته اتمها و الكتريسيته منفي در الكترونهاي اطراف آنها؛ كار مالیدن فقط اين است كه بارهاي مثبت و منفي را از هم جدا مي‌كند. دليل اين امر اين است كه الكترون خواهي يا «تمايل به جذب الكترون» بادکنک از موهاي شما خيلي بيشتر است. بر اثر تماس بار الكتريكي موهاي شما منتقل و يك بي‌تعادلي در بار الكتريكي بادکنک ايجاد  می شود. موي شما كسر بار منفي دارد كه در اصطلاح مي‌گوييم بار مثبت پيدا كرده است. اضافه بار منفي بادکنک نيز باعث مي‌شود كه بار بادکنک منفي شود. در نتيجه بادکنک و موي شما بار مساوي اما ناهمنام پيدا مي‌كنند. انرژي‌اي كه صرف مالیدن  به موي شما مي‌شود در بارهاي جدا شده انباشته مي‌شود. هر گاه بادکنک را به دیوار نزديك كنيم،الکترون‌های آزاد موجود بر سطح دیوار به وسیلهٔ بادکنک دارای بار منفی رانده می‌شوند و به این ترتیب سطح دیوار دارای بار مثبت می‌شود که به سطح بادکنک که دارای بار منفی است نیروی جاذبه اعمال می‌کند اين انرژي موجب چسبیدن بادکنک به دیوار می شود.دلایلی که ممکن است باعث نچسبیدن بادکنک به دیوار شوند.

1-      بادکنک ها خوب باردار نشده باشند.

2-      احتمال دارد رطوبت هوا زیاد باشد در این صورت در روزی که رطوبت کم است آزمایش تکرار شود.اگر رطوبت هوا زیاد باشد مولکول های آبی که در هوا وجود دارد تعدادی از مولکولهای اضافی باد کنک را از آن جدا کرده ،در نتیجه بار الکتریکی بادکنک ضعیف تر می شود.

3-      اگر جریان هوا در اتاق زیاد باشد .

4-      اگر نیروی وزن بادکنک از نیروی بار الکتریکی زیاد باشد.
:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : سه شنبه دوم مهر 1392

  آزمون بنویسیم

 دانلود

 نمونه برگ آزمون

  دانلود

جزوه ی ادبیات ششم

  دانلود

 آزمون اجتماعی درس 1تا12

   دانلود

 آزمون هدیه های آسمان درس1تا8

  دانلود

آزمون ریاضی نوبت اول

  دانلود

 آزمون علوم نوبت اول

 دانلود

 آزمون املا نوبت اول

  دانلود

 آزمون انشا نوبت اول

 دانلود

 آزمون مطالعات اجتماعی نوبت اول

   دانلود

 آزمون هدیه های آسمان نوبت اول

   دانلود

علمی و آموزشی:: موضوعات مرتبط: هدیه های آسمان، فارسی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : جمعه بیست و نهم شهریور 1392

ریاضی ششم


علوم ششم


فارسی ششم


هدیه های آسمان ششم


اجتماعی ششم
:: موضوعات مرتبط: قرآن، هدیه های آسمان، فارسی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : دوشنبه هجدهم شهریور 1392
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392
http://mycamp.ir/i/attachments/1/1367044165385728_orig.gif

http://dl.247-365.ir/pic/gif/volcanic_eruption/Volcanic_Eruption.gif
برای بارگذاری کمی شکیبا باشید:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : چهارشنبه ششم شهریور 1392
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : یکشنبه سوم شهریور 1392
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : یکشنبه سوم شهریور 1392
پاورپوینت های آموزشی ذیل، مناسب مطالعه آموزگاران و دانش آموزان می باشد.


منبع: مدرسه نیوز

دستور زبان فارسی-مبحث علائم سجاوندی  جغرافی-چهارم دبستان
دستور زبان فارسی-مبحث اسم دستور زبان فارسی-مبحث اضافه
 دستور زبان فارسی -مبحث صفت دستور زبان فارسی-مبحث فعل
ریاضی دوم ابتدایی-آمار و سرشماریریاضی دوم ابتدایی-تقارن چهارقسمتی
ریاضی دوم ابتدایی-کاشی کاریریاضی دوم ابتدایی-جمع و تفریق اعداد دورقمی
علوم دوم ابتدایی-چرخه زندگی پروانهعلوم دوم ابتدایی-دانه هاوگیاهان
فارسی سوم ابتدایی- فصل اول نهادهاعلوم دوم ابتدایی-درباره ی قورباغه
ریاضی سوم ابتدایی-تقسیمعلوم سوم ابتدایی-گوناگونی گیاهان
تاریخ چهارم ابتدایی-هخامنشیانریاضی سوم ابتدایی-کیلوگرم و کیلومتر
علوم چهارم ابتدایی-فصل پنجم مبحث مخلوط هاعلوم چهارم ابتدایی-فصل چهارم مبحث جانوران بی مهره
علوم چهارم ابتدایی-فصل هفتم مبحث الکتریسیتهعلوم چهارم ابتدایی-فصل ششم مبحث نور و بازتابش
علوم پنجم ابتدایی-جانداران سادهعلوم چهارم ابتدایی-فصل هشتم مبحث الکتریسیته
جغرافیای پنجم ابتدایی- زمین نا آرامجغرافیای پنجم ابتدایی- کشورهای همسایه ایران
ریاضی پنجم ابتدایی-نمایش درصدریاضی پنجم ابتدایی-اعداد اعشاری
ریاضی پنجم ابتدایی-ضرب کسرها(ص 75)ریاضی پنجم ابتدایی-تفریق اعداد مرکب
ریاضی پنجم ابتدایی-عددنویسیریاضی پنجم ابتدایی-جمع اعداد مرکب
کار و فن آوری ششم ابتدایی-سخت افزارفارسی ششم ابتدایی-هفتخوان جدید
علوم ششم ابتدایی-انرژی خورشیدی علوم ششم ابتدایی-سفر انرژی
علوم ششم ابتدایی-ایران و منابع انرژی (طلای سیاه ) درس هفتم علوم ششم ابتدایی-انرژی هسته ای
علوم ششم ابتدایی-انرژی بادیعلوم ششم ابتدایی-انرژی را بهتر مصرف کنیم(درس هشتم)
ریاضی ششم ابتدایی-بخش اول و دوم ریاضی ششم ابتدایی-مفهوم احتمال صفحه 112 فصل 6
تفکر و پژوهش ششم ابتدایی-خفاش دیوانهتفکر و پژوهش ششم ابتدایی-میمونهای گرانبها
اجتماعی ششم ابتدایی-عوامل موثر در کشاورزیتفکر و پژوهش ششم ابتدایی-دانه نی
اجتماعی ششم ابتدایی-محصولات کشاورزی ،از تولید تا مصرفاجتماعی ششم ابتدایی-درس 21
اجتماعی ششم ابتدایی- پیشرفت های علمی مسلمانان(درس 9)اجتماعی ششم ابتدایی- تصمیم گیری اجتماعی
بخوانیم پایه اول ابتدایی-آموزش درس توت صداآموز سال اول ابتدایی
تدریس املای اول ابتدایی نگاره ها سال اول ابتدایی
فارسی اول ابتدایی-آموزش درس اول  کلاس اول ابتدایی-درس صدای موج
زبان آموزی اول ابتدایی-درس خوا آموزش مربّع ، مثلّث ، دایرهپاورپوینت های آموزشی علوم ششم ابتدایی، که فقط مناسب مطالعه آموزگاران می باشد:

درس اول-زنگ علومدرس دوم-سرگذشت دفتر من
درس سوم-کارخانه ی کاغذ سازیدرس چهارم-سفر به اعماق زمین
درس پنجم-زمین پویادرس ششم-ورزش و نیروی(1)
درس هفتم-ورزش ونیروی(2)درس هشتم-می خواهم بسازم
درس نهم-سفر انرژیدرس دهم-خیلی کوچک خیلی بزرگ
درس یازدهم-شگفتی های برگدرس دوازدهم-جنگل
درس سیزدهم-سالم بمانیمدرس چهاردهم-از گذشته تا آینده:: موضوعات مرتبط: هدیه های آسمان، فارسی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، کار و فناوری، تفکر و پژوهش
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : شنبه بیست و ششم مرداد 1392

ساخت ماشین موشکی

ساخت ماشین موشکی:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، کار و فناوری
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : شنبه بیست و ششم مرداد 1392

نرم افزار آزمایشگاه مجازی علوم پایه PhET ( رایگان ):: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، گوناگون
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392
در قسمت ادامه مطلب امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه ششم ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.:: موضوعات مرتبط: هدیه های آسمان، فارسی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392برگرفته از :دبستان شاهد انزلی (رحمانی عزیز):: موضوعات مرتبط: علوم تجربی
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : سه شنبه پانزدهم مرداد 1392
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : شنبه پنجم مرداد 1392
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : سه شنبه یکم مرداد 1392

امتحانات خردادماه سبزوار

آزمون های هماهنگ نوبت دوم پایه ی ششم سبزوار


چهارشنبه 92/3/1

                  هدیه های آسمان     

                  پاسخ نامه


************************************************

شنبه 92/3/4

                      علوم تجربی    

      پاسخ نامه ی علوم

+++++++++++++++++++++++++


دوشنبه 92/3/6


          اجتماعی+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

چهارشنبه 92/3/8
ریاضی                                                                                                  

 

پاسخ نامه  ریاضی ششم نوبت صبح                            

همیار ششم


:: موضوعات مرتبط: هدیه های آسمان، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد 1392
دانلود آزمون علوم نوبت دوم شازند(شیفت صبح) 1


دانلود آزمون علوم نوبت دوم شازند(شیفت ظهر) 1

ابوالقاسم کریمی:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : سه شنبه هفتم خرداد 1392
دانلود آزمون علوم نوبت دوم(شیفت صبح) 1


دانلود آزمون علوم نوبت دوم(شیفت ظهر) 1:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : دوشنبه ششم خرداد 1392

دانلود نمونه سوال علوم تجربی ششم نوبت دوم    


دانلود پاسخ نامه علوم تجربی ششم

تبسم خورشید:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : شنبه چهارم خرداد 1392

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم

مرورِ قبل از امتحان

با پاسخنامه کاملاً تشریحی

ریاضی

علوم

فارسی

مطالعات اجتماعی

هدیه‌های آسمان

منبع: کانون فرهنگی آموزش:: موضوعات مرتبط: هدیه های آسمان، فارسی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : چهارشنبه یکم خرداد 1392

دانلود امتحان علوم نوبت دوم  1

+ پاسخنامه تشریحی 1:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : چهارشنبه یکم خرداد 1392

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس دوازدهم علوم تجربی ششم ابتدایی 

(جنگل برای کیست؟)

 

فایل PDF سـؤالات 

فایلPDF پاسخنامه


:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392


آزمون میاندوره ای علوم ششم(اردیبهشت 92)

 

سخت کوشان:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392

دانلود امتحان علوم تجربی نوبت دوم سری 3 1

پاسخنامه تشریحی 1
:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت 1392

دانلود امتحان علوم تجربی میان ترم  1:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392

با سلام و عرض خوش آمد...

پیرو مطالب قبلی؛ آخرین بخش از جزوه علوم تجربی به دست توانمند آقای بابایی آماده و برای انتشار ارسال می شود. در این جزوه که برای دانش آموزان پایه ششم، معلمان و اولیای محترم می تواند مفید و راه گشا باشد، نکات خوب و مفیدی گنجانده شده است.

 

برای دانلود جزوه اینجا یا اینجا را کلیک رنجه فرمائید.

 

دفتر مشق:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392

این نمونه سؤالات شامل امتحانات زیر می باشد :

ریاضی پایه ششم

علوم تجربی پایه ششم

املاء پایه ششم

فارسی خوانداری پایه ششم

فارسی نوشتاری پایه ششم

مطالعات اجتماعی پایه ششم

هدیه های آسمانی پابه ششم

برای دانلود نمونه سؤالات اینجا کلیک کنید

آموزش ابتدایی:: موضوعات مرتبط: هدیه های آسمان، فارسی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392

دوستان خوبِ ششم دبستان،  سلام و خسته نباشید

 آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس نمونه‌دولتی برای شما، امسال در تاریخ 20 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

 برای کمک به دوره و مرور درس‌ها، یک «دوره‌ی جمع‌بندی» از نکته‌ها و سؤال‌های مهم در کلاس ششم دبستان، در سایت کانون تولید شده است.

 «دوره‌ی جمع‌بندی» چگونه است؟

  در «دوره‌ی جمع‌بندی»، هر دو روز یک بار، مهم‌ترین نکته‌های همه‌ی کتاب‌های درسی ششم دبستان، به‌صورت درس به درس، برای دوره و مرور بیش‌تر شما دانش‌آموزان عزیز،ویک آزمونِ 50 سؤالی، برای جمع‌بندی همه‌ی درس‌ها قبل از آزمون ورودی تیزهوشان روی سایت قرار می‌گیرد.

 دانش‌آموزان عزیز؛این دوره‌ی جمع‌بندی را به  دوستان و هم‌کلاسی‌هایتان هم خبر دهید...

منبع : سکوی ششم

 
برای دانلود فایل نکات و آزمون ها برروی فایل های ضمیمه کلیک کنید.

گزیده نکات مهم - قسمت اول
دریافت فایل
آزمون جامع اول - سوال
دریافت فایل 
 
آزمون جامع اول - پاسخ
دریافت فایل

 

گزیده نکات مهم - قسمت دوم

دریافت فایل

 
آزمون جامع دوم - سوال
 
آزمون جامع دوم - پاسخ

 

گزیده نکات مهم - قسمت سوم

دریافت فایل

 
آزمون جامع سوم - سوال
 
آزمون جامع سوم - پاسخ
دریافت فایل
 PDF
گزیده نکات مهم
قسمت چهارم
 PDF
آزمون جامع چهارم  سوال
 PDF
آزمون جامع چهارم  پاسخ
 PDF
گزیده نکات مهم - قسمت پنجم
 PDF
آزمون جامع پنجم- سوال
 PDF
آزمون جامع پنجم- پاسخ
 PDF
گزیده نکات مهم - قسمت ششم
 PDF
آزمون جامع ششم- سوال
 PDF
آزمون جامع ششم- پاسخ:: موضوعات مرتبط: قرآن، هدیه های آسمان، فارسی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392
انيميشن هاي رياضي كلاس ششم دبستان

به ادامه مطلب کلیک کنید:: موضوعات مرتبط: فارسی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، بانک سوالات
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1392