Online User
خطاطي نستعليق آنلاين

مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف (حال، گذشته و آینده) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …) بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهی رشته های متعدد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامهٔ درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزهٔ موضوعی انتخاب شده است:

١-  فضا و مکا ن ٢ -  زمان، تداوم و تغییر ٣ -  فرهنگ و هویت

٤ - نظام اجتماعی ٥ -  منابع و فعالیت های اقتصادی

هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور بوده و تعدادی مفاهیم کلیدی مربوطه را پوشش می دهند. به علاوه، مطالعات اجتماعی یکی از دروس مهم حاصل «آداب و مهارت های زندگی » محسوب می شود.

برنامهٔ درسی مطالعات اجتماعی با توجه به رویکرد کلی برنامهٔ درسی ملی مبنی بر فطرت گرایی ترمیمی و اهتمام به شکوفایی فطرت، سعی می کند زمینه های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. از این روی، هدف نهایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی، پای بند به اخلاق و ارزش های دینی و علاقه شدید ایران و هویت اسلامی ایرانی است.

توجه و تأکید شما معلم عزیز بر این اهداف موجب شده که برای قابلیت کاربردی دروس و پیوند ان با زندگی واقعی اهمیت لازم را قائل شوید و دانستنی ها و اطلاعات کتاب را به عنوان بستری برای تحقق اهداف اصلی و منبعی برای کاوشگری دانش آموزان قلمداد کنید. این توجه بدون شک بر الگوهای تدریس، انتظارات یادگیری و شیوه های ارزشیابی شما تأثیر خواهد گذاشت.

این کتاب درسی شامل ١٢ فصل است که در هر فصل دو یا چند حوزهٔ موضوعی  که در بالا اشاره شد  و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها، با یکدیگر تلفیق می شوند.

این کتاب، همچنین شامل کاربرگه های فعالیت است که در پارلمان کتاب ضمیمه شده است. این کاربرگه ها جزء کتاب درسی و دربرگیرندهٔ بخشی از محتوا هستند که باید در حین فرآیند تدریس، فعالیت های آن توسط دانش آموزان انجام شوند. اغلب این کاربرگه ها در کلاس تکمیل می شوند.

برای تدریس این کتاب به موارد زیر توجه کنید:

به همراه این کتاب، راهنمای معلم تولید شده است. به شما توصیه می کنیم این راهنما را به دقت مطالعه کنید.

علاوه بر کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم، سایر اجزاء بستهٔ آموزشی مطالعات اجتماعی پایهٔ معلم در حال تولید می باشد که به تدریج در اختیار شما قرار خواهد گرفت. به همین دلیل در متن کتاب، شما با علامت هایی روبرو می شوید که بیانگر استفاده از آن رسانه در آن بخش است:

فیلم   عملکرد   اسلاید  بازدیدعلمی  پخش سرود

به انجام فعالیت های کتاب اهتمام بورزید: فعالیت های دروس و کاربرگه ها طوری طراحی شده اند که فضای لازم برای پرورش مهارت ها و نگرش ها بوجود بیاید. در صورتی که این فعایت ها به خوبی و درستی انجام شوند، اهداف برنامه محقق می گردد. توجه کنید که انجام ندادن فعالیت ها و تبدیل متون درس ها به سؤال و جواب های کلیشه ای برخلا رویکرد برنامه است. اطلاعات دروس نیز به جهت انجام فعالیت ها ارائه شده است و از تأکید زیاد بر حفظ کردن آنها بپرهیزید.

شیوه های مناسب ارزشیابی را به کار ببندید: توجه کنید که ارزشیابی مستمر به معنای آزمون های مکرر کتبی نیست. بلکه کلیهٔ

فعالیت های دانش آموزان در کلاس و خارج از کلاس را شامل می شود و شایسته است تهیهٔ سیاهه های مثبت مشاهدات، بررسی پوشه کار و کاربرگه ها و روش هایی متنوع درد ستور کار قرار گیرد. ارزشیابی باید به منظور اصلاح نواقص آموزش صورت بگیرد و در این زمنیه از هرگونه فشار بر دانش آموزان که موجب سرخوردگی در این درس شود، پرهیز گردد.در آزمون های کتبی از بخش هایی که با برچسب «مطالعه برای انجام فعالیت » مشخص شده اند سؤال طراحی نشود. در همین راستا با توجه به تأکید بر انجام فعالیت ها، نیازی به کتاب های تست و تمرین متداول در بازار وجود ندارد.

اگرچه بخش اعظم کتاب و محتوای آن به موضوعات مشترک و ضروری برای همه دانش آموزان اختصاص دارد اما کتاب تنها

الگو و کلیاتی را در اختیار شما قرار می دهد. از شما معلم عزیز انتظار می رود که تدریس موضوعات را با شرایط علمی و بومی منطبق کنید و با طراحی فعالیت های مناسب به نیازهای خاص مناطق پاسخ دهید.

مشارکت خانواده ها را جلب کنید: با توجه به ماهیت دروس و لزوم آموزش مهارت های زندگی، بدون همراهی و همکاری

خانواده ها، اهداف برنامه درسی تحقق نمی یابد. افراد با استفاده از روش های مختلف مانند تشکیل جلسات منظم، نوشتن یادداشت برای خانواده و از مشارکت خانواده ها در آموزش و حتی ارزشیابی استفاده کنید.

فعالیت های مربوط به نقشه و نمودار تنها در محدودهٔ کتاب و کاربرگه ها انجام می گیرند. دانش آموزان را وادار به ترسیم نقشه یا فعالیت های اضافی در این زمینه نکنید.

امید است شما معلمان عزیز با به کارگیری روش های مناسب، فضایی پرنشاط و دلپذیر در کلاس های این درس فراهم کنید.

فصل اول:

دوستان ما

١ دوستی

٢ آداب دوستی

فصل دوم:

تصمیم گیری

٣ تصمیم گیری چیست؟

٤ چگونه تصمیم بگیریم؟

فصل سوم:

کشاورزی در ایران

5 - عوامل مؤثر در کشاورزی کدامند؟

٦ - محصولات کشاورزی

از تولید تا مصرف

فصل چهارم:

ایران و منابع انرژی

-7 طلای سیاه

٨ - انرژی را بهتر مصرف کنیم

فصل پنجم:

شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسلام

9 پیشرفت های علمی مسلمانان

١٠  چه عواملی موجب گسترش

علوم و فنون…؟

فصل ششم:

سفری به اصفهان

١١  اصفهان؛ نصف جهان

١٢  صفویه و شکوفایی

فرهنگ و هنر

فصل هفتم:

اوقات فراغت

١٣  برنامة روزانه متعادل

١٤  گذراندن اوقات فراغت

فصل هشتم:

پوشاک ما

١5  انواع لباس

١٦  لباس، از تولید تا مصرف

فصل نهم:

دریاهای ایران

١7  ویژگی های دریاهای ایران

١٨  دریا، نعمت خداوندی

فصل دهم:

ایران و همسایگان

١9  مرزها

٢٠  مطالعة موردی

فصل یازدهم:

ایستادگی در برابر بیگانگان

٢١  استعمار چیست؟

٢٢  مبارزة مردم ایران با استعمار

فصل دوازدهم:

آزادی خرمشهر

٢٣  خرمشهر در چنگال دشمن

٢٤  خرشمهر در دامان میهن:: موضوعات مرتبط: مطالعات اجتماعی
نويسنده : مجید موقر
تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱